Obiekty sportowe

Poza licznymi salami gimnastycznymi miasto Guben oferuje dwa nowoczesne ośrodki sportowe, w których każdy znajdzie odpowedni dla siebie sposób aktywnego spędzania czasu wolnego.

Sportzentrum Kaltenborn | Stadt Guben
Sportzentrum Obersprucke | Stadt Guben