Dowód osobisty i paszporty

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty Narodowej informuje o obowiązku posiadania dokumentu tożsamości oraz ważności paszportów.

Wskazówki:

 • Wnioskodawca musi się osobiście stawić w Wydziale Spraw Obywatelskich (Bürgerservice)
 • Przedłużenie ważności dokumentu nie jest możliwe
 • Produkcja elektronicznego dowodu osobistego odbywa się centralnie w Bundesdruckerei (niemiecki odpowiednik PWPW), wydanie odbywa się po otrzymaniu w Wydziale Spraw Obywatelskich listu z numerem PIN, otrzymanie listu z PIN-em należy przy odbiorze pokwitować
 • Odbiór dowodu osobistego przez upoważnioną osobę jest możliwe
 • Podczas odbioru można bezpłatnie zmienić nadany automatycznie numer PIN (zawarty w liście z PIN-em) na osobisty PIN, zmiana PIN-u w przypadku odbioru dowodu przez upoważnioną osobę nie jest możliwa
 • PIN można zmienić również później w Wydziale Spraw Obywatelskich za opłatą w wysokości 6,00 EURO bądź w domu przy użyciu aplikacji dla dokumentów tożsamości.
 • Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczasowe dokumenty (stary dowód osobisty lub paszport).
 • Złożenie wniosku jest również możliwe dla osób nie mieszkających w obszarze jurysdykcji miasta Guben (zalecamy wcześniejsze zasięgnięcie informacji, dłuższe czasy rozpatrzenia wniosków, wyższe opłaty, ewentualnie dodatkowe zaświadczenia)
 • Utratę wzgl. znalezienie utraconego dowodu osobistego należy niezwłocznie osobiście zgłosić w Wydziale Spraw Obywatelskich
 • Opłaty należy uiścić przy składaniu wniosku
 • W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia, złożenie wniosku jest możliwe tylko przez osobę sprawującą władzę rodzicielską.

 Wymagane dokumenty

 • Aktualne zdjęcie biometryczne
 • Dowód osobisty lub paszport
 • W przypadku osób nieletnich, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia, wniosek może być złożony tylko przez osobę sprawującą władzę rodzicielską i przy akceptacji drugiej osoby sprawującej włądzę rodzicielską (w przypadku rodziców nie będących w związku małżeńskim sprawujących wspólnie władzę rodzicielską należy przedłożyć deklarację o sprawowaniu władzy rodzicielskiej)
 • W przypadku składania wniosku po raz pierwszy należy posiadać ze sobą odpis aktu urodzenia
 • W przypadku zmiany nazwiska należy posiadać ze sobą zaświadczenie o zmianie nazwiska

Opłaty

 • Wnioskodawca od 24 roku życia: 37,00 €
 • Wnioskodawca poniżej 24 roku życia: 22,80 €
 • Tymczasowy dowód osobisty: 10,00 €
 • Zniesienie blokady: 6,00 €
 • Nowe ustawienie numeru PIN: 6,00 €