Paszport

Wnioskodawca musi posiadać niemieckie obywatelstwo. Przedłużenie ważności paszportu nie jest możliwe. Osoby często podróżujące mogą złożyć wniosek o wydanie 48-stronicowego paszportu. Wykonanie paszportu odbywa się centralnie w Bundesdruckerei (niemiecki odpowiednik PWPW). Możliwe jest wydanie w krótkim terminie paszportu w trybie ekspresowym. Utratę wzgl. znalezienie utraconego paszportu należy niezwłocznie osobiście zgłosić w Wydziale Spraw Obywatelskich.Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczasowe dokumenty (stary dowód osobisty lub paszport). Okres ważności paszportu wynosi 10 lat wzgl. 6 lat w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 24 roku życia. Aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych znajdą Państwo na stronie niemieckiego MSZ pod www.auswaertigesamt.de.

Wymagane dokumenty

 • W przypadku składania wniosku paszportowego po raz pierwszy należy mieć ze sobą oryginał odpisu aktu urodzenia/pochodzenia lub odpisu aktu małżeństwa bądź świadectwa nadania obywatelstwa, ew. zaświadczenia o zmianie nazwiska
 • Jeśli występuje należy zabrać ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, dokument podróży dla dzieci, paszport (również dokumenty których termin ważności upłynął)
 • Aktaualne zdjęcie biometryczne
 • Złożenie wniosku dotyczącego osoby poniżej 18 roku życia zawsze w towarzystwie osoby sprawującej władzę rodzicielską wraz ze zgodą drugiej osoby sprawującej włądzę rodzicielską + dokument tożsamości (kopia)
 • Dzieci i osoby młodociane muszą być obecne przy składaniu wniosku!
 • Składając wniosek o dokument wnioskodawca musi się stawić osobiście.

Opłaty

 •   37,50 €  za paszport 32-stronicowy (dla wnioskodawców poniżej 24 roku życia)
 •   60,00 €  za 32-stronicowy paszport
 •   59,50 €  za 48-stronicowy paszport (dla wnioskodawców poniżej 24 roku życia)
 •   82,00 €  za 48-stronicowy paszport
 •   69,50 €  za 32-stronicowy paszport w trybie ekspresowym (dla wnioskodawców poniżej 24 roku życia)
 •   92,00 €  za 32-stronicowy paszport w trybie ekspresowym
 •   91,50 €  za 48-stronicowy paszport w trybie ekspresowym (dla wnioskodawców poniżej 24 roku życia)
 • 114,00 €  za 48-stronicowy paszport w trybie ekspresowym

Informacja telefoniczna Bundesdruckerei (niemieckiego odpowiednika PWPW):