Zgłoszenie zmiany adresu lub zmiany przedmiotu działalności gospodarczej

Przyjęcie zgłoszenia zmiany adresu lub zmiany przedmiotu działalności gospodarczej i poświadczenie zgłoszenia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana jednocześnie zgłosić właściwemu urzędowi przeniesienie stacjonarnej działalności gospodarczej oraz zmianę przedmiotu działalności lub rozszerzenie go o towary lub usługi, które w przypadku działalności gospodarczej wcześniej zarejestrowanego rodzaju nie były przedmiotem tejże działalności.

Wymagane dokumenty

  • Pisemne pełnomocnictwo przy dokonywaniu zgłoszenia przez pełnomocnika
  • Poświadczony odpis aktualnego wyciągu z rejestru w przypadku osób prawnych (np. rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub stowarzyszeń)
  • Odpis poświadczonej notarialnie umowy założycielskiej oraz pełnomocnictwa założycieli do rejestracji rozpoczęcia działalności gospodarczej przed wpisaniem przedsiębiorstwa do rejestru handlowego w przypadku np. „spółki z o.o. w organizacji”

Warunki

W przypadku osobistego dokonania zgłoszenia tożsamość osoby zgłaszającej jest weryfikowana na podstawie dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika może być wymagane przedłożenie jego pełnomocnictwa.

Ogólne wskazówki

Wskazówka odnośnie wykorzystywania w działalności gospodarczej (zmiany wykorzystywania) budowli i działek. Jeśli zamierzają Państwo wykorzystywać w wykonywanej przez Państwa dozwolonej wzgl. planowanej działalności gospodarczej istniejące budowle, ich części lub działki, w stosunku do których w Państwa dotychczasowym pozwoleniu na budowę zapisane jest inne wykorzystanie, to zgodnie z § 66 brandenburskiego prawa budowlanego (BbgBO) Państwa inwestycja jest inwestycją wymagającą pozwolenia. Prosimy zasięgnąć informacji, czy konieczne jest pozwolenie na budowę.

Podstawy prawne

- W kwestii dokonania zgłoszenia § 14 ust. 1 zd. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o działalności gospodarczej (GewO)
- W kwestii poświadczenia przyjęcia zgłoszenia § 15 ust. 1 GewO

Opłaty

20,00 EUR 

Terminy

Przyjęcie pozbawionych błędów zgłoszeń urząd poświadcza w przeciągu trzech dni. W przypadku osobistego stawiennictwa zgłoszenie działalności gospodarczej z reguły rozpatrywane jest natychmiast przy użyciu systemu komputerowego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia wydłuża się w przypadku niepełnych danych lub braku ewentualnie wymaganego wyciągu z rejestru handlowego lub ewentualnie wymaganych pełnomocnictw.