Informacja z rejestru działalności gospodarczej

Gminny rejestr działalności gospodarczej nie jest rejestrem publicznym (jak np. rejestr handlowy). Z tego względu nie występuje roszczenie prawne do udzielenia informacji z rejestru działalności gospodarczej. Czasami jednak uzyskanie informacji z tego rejestru jest konieczne celem np. ustalenia w sprawach upominawczych adresu do doręczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Informacje z rejestru działalności gospodarczej są udzielane odpłatnie.

Za udzielenie informacji z dokumentów przechowywanych w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej pobierane jest (za pierwszą do dziesiątej osoby) każdorazowo 10,00 EUR za osobę, za każdą kolejną osobę 5,00 EUR. Za informacje, odnośnie których konieczne są dodatkowe zapytania lub ustalenia wykraczające poza dokumenty przechowywane w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej, pobieranych jest 15,00 EUR za osobę.

Wnioski o informację z rejestru działalności gospodarczej należy zasadniczo składać w formie pisemnej.

Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej

Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej jest w przeciwieństwie do gminnego rejestru działalności gospodarczej rejestrem centralnym. Wpisywani są do niego w skali ogólnokrajowej ci przedsiębiorcy, którzy naruszyli zasady prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Informacje z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej są (celem sprawdzenia rzetelności przedsiębiorcy) często wymagane w celu uczestnictwa w przetargach publicznych. Prosimy pamiętać, że w lokalnym urzędzie składany jest tylko wniosek o udzielenie wyciągu z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej. Urząd wysyła następnie Państwa wniosek do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości w Bonn, skąd otrzymają Państwo później oficjalną informację.

Opłaty 13,00 EUR

Prosimy pamiętać, że rozpatrzenie wniosku może potrwać ok. 4 tygodni.