Anonsowany handel obwoźny

Zorganizowanie anonsowanego handlu obwoźnego w celu sprzedaży towarów lub usług należy z dwutygodniowym wyprzedzeniem zgłosić właściwemu dla miejsca organizacji wydarzenia urzędowi, jeśli o wydarzeniu mają informować publiczne zapowiedzi. Wynika to z § 56a ust. 1 zd 1 GewO.

Wydarzenia niezgodne z prawem

Pod pojęciem anonsowanego handlu obwoźnego rozumiane jest wykonywanie sprzedaży w ramach mobilnej działalności gospodarczej z poprzedzającą ją wcześniejszą publiczną zapowiedzią. Zgłoszenie anonsowanego handlu obwoźnego służy przede wszystkim ochronie konsumentów, gdyż zwłaszcza w przypadku tego rodzaju wydarzeń zachodzi ze względu na brak możliwości porównania niebezpieczeństwo zakupu przez konsumenta towarów po mocno zawyżonych cenach. Często pod pretekstem rzekomej wygranej, szczególnie korzystnej oferty na zakup towarów lub podróży kontaktowane są listownie bądź też telefonicznie w sposób selektywny starsze osoby i zachęcane do tego, aby wziąć udział we „wręczeniu nagród” w lokalu gastronomicznym X lub uczestniczyć w wycieczce. W przypadkach, w których nie jest wymienione konkretne miejsce wydarzenia lecz zaprasza się osoby na „wycieczkę w nieznane”, mamy do czynienia z tzw. „wycieczkami z ukrytym celem handlowym”. Przy okazji tego rodzaju wycieczek najczęściej odwiedzane są daleko i na uboczu położone lokale gastronomiczne, w których realizowana jest właściwa akcja sprzedażowa. Na zaproszeniach do anonsowanego handlu obwoźnego w wielu przypadkach organizator informuje o spodziewanych upominkach (paczki żywnościowe, urządzenia elektryczne, kosmetyki) bądź – jak już wcześniej wspomniano – o rzekomej nagrodzie głównej. Tego rodzaju zapowiedzi są prawnie nielegalne i w znakomitej większości przypadków nie są spełniane.