i zmiana miejsca zameldowania

Każda osoba wprowadzająca się do mieszkania ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od daty wprowadzenia się dokonać zameldowania w urzędzie meldunkowym. Noworodki urodzone w Republice Federalnej Niemiec należy zameldować tylko wtedy, jeśli mieszkają pod innym adresem niż rodzice lub matka. Obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie wprowadzającej się do mieszkania. W przypadku osób do ukończonego 16 roku życia obowiązek ten spoczywa na osobie, do której mieszkania te osoby wprowadzają się. Wcześniejsze wypełnienie formularzy jest konieczne tylko wtedy, jeśli nie mają Państwo możliwości osobistego stawiennictwa w urzędzie meldunkowym.

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty i/lub paszport
  • Zaświadczenie od wynajmującego
  • W przypadku imigracji z zagranicy: zaświadczenie o stanie cywilnym – zamężna/żonaty – rozwiedziona/-y – wdowa/wdowiec, należy mieć przy sobie odpis międzynarodowego aktu małżeństwa
  • W przypadku imigracji dzieci z zagranicy należy dodatkowo mieć przy sobie odpis międzynarodowego akt urodzenia oraz zgodę sprawujących władzę rodzicielską

Bezpłatnie

  • Zameldowanie i zmiana miejsca zameldowania
  • Zaświadczenie od wynajmującego zgodnie z §19 Federalnej ustawy o ewidencji ludności
  • Zgoda sprawujących władzę rodzicielską