Świadectwo niekaralności

Wniosek o świadectwo niekaralności mogą Państwo złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich lub przez Internet. W obu przypadkach opłata wynosi 13,00 Euro. Wniosek o zwolnienie z opłaty można złożyć w przypadku wolontariatu lub braku środków. Należy udokumentować przyczynę wnioskowanego zwolnienia z opłaty. Do złożenia wniosku wymagane są:

  • dowód osobisty lub paszport
  • ew. zaświadczenie o umocowaniu jako przedstawiciel ustawowy
  • w przypadku rozszerzonego świadectwa o niekaralności należy dodatkowo przedłożyć pisemne wezwanie podmiotu żądającego rozszerzone świadectwo o niekaralności w którym to wezwaniu podmiot ten zaświadcza, że spełniony jest warunek § 30 a Ustawy o federalnym centralnym rejestrze karnym (BZRG).