Rozszerzona informacja z ewidencji ludności § 45 Federalnej ustawy o ewidencji ludności (BMG)