Zarządzanie dzielnicą w Parku Mieszkaniowym Obersprucke

Ballonfest im Wohnpark Obersprucke | Stadt Guben

Miasto Guben jest od 2009 r. objęte programem wspierania urbanistyki „Soziale Stadt”. Od tego czasu uruchomiono różne projekty społeczne oraz zrealizowano podzielone na małe części działania inwestycyjne. Społeczne wspólne życie mieszkańców jest wspierane przez liczne działania społeczno-kulturalne. Plan realizacyjny na lata 2018-2020 zakłada dalszą kontynuację zarządzania dzielnicą celem dalszego podnoszenia kompetencji i wspierania społecznego wspólnego życia mieszkańców w parku mieszkaniowym.

Tutaj znajdą Państwo kompas dzielnicowy dla Parku Mieszkaniowego Obersprucke.

Festyn balonowy w Parku Mieszkaniowym Obersprucke.

Osoba/-y do kontaktu w obszarze zarządzania dzielnicą:

Konsultacje

Osoba odpowiedzialna za Ośrodek Kultury w Obersprucke.

Przychodnia