Fundacja im. Christiana i Alexandra (Christian-Alexander-Stiftung)

Symbolbild Herz | pixabay.com

Mająca swoją siedzibę w Guben Fundacja im. Christiana i Alexandra angażująca się w rozwój młodzieży została założona 15 grudnia 2000 r. przez Hansa-Volkera Ruppel jako fundacja pożytku publicznego. Z uwagi na swoją działalność dla firmy Trevira Hans-Volker Ruppel miał w latach 90-tych XX wieku szczególny stosunek do Guben i chciał poprzez fundację wspierać pracę z dziecmi i młodzieżą w naszym położonym nad Nysą Łużycką mieście. Koncesję na swoją działalność fundacja otrzymała 3 stycznia 2001 od Jörga Schönbohma, ówczesnego brandenburskiego ministra spraw wewnętrznych. Nazwa fundacji pochodzi od imion obu synów jej założyciela, Christiana i Alexandra. Aby nadal móc wspierać ambitne projekty dla młodzieży w różnych obszarach zainteresowań fundacja jest zdana na finansowe wsparcie przedsiębiorstw oraz mieszkańców Guben.

Wniosek o dotację Fundacji im. Christiana i Alexandra (dokument Excel lub PDF)

Zaświadczenie o wykorzystaniu środków (dokument Excel lub PDF)

Konta do wpłat darowizn

Cel fundacji i realizacja celu

Celem fundacji jest rozwój młodzieży. Cel ten może być urzeczywistniony poprzez wspieranie i realizację projektów służących poprawie edukacji i kształcenia zawodowego, tworzeniu i utrzymywaniu ofert w zakresie kultury, sportu i rekreacji, integracji grup z marginesu społecznego oraz wspieraniu porozumienia między młodymi ludźmi pochodzącymi z różnych krajów.

Cel fundacji jest realizowany zwłaszcza poprzez:

  • dotacje dla instytucji społecznych i kulturalnych
  • dotacje dla placówek uprzywilejowanych podatkowo
  • przyznawanie pojedyńczych dotacji
  • wspieranie indywidualnych osób
  • wspieranie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
  • wspieranie placówek młodzieżowych
  • wsparcie w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego

Obszar działania fundacji ogranicza się do miast Guben i Gubin a także terenów ościennych. Zachęcamy Państwa do wsparcia swoim zangażowaniem „Fundacji im. Christiana i Alexandra na Rzecz Rozwoju Młodzieży”!