Szkoły/ Dzienna opieka nad dziećmi

 

 

Grundschüler | pixabay.com

Wskutek dalszych zmian demograficznych a także silniejszych powiązań między Guben a Gubinem nasze miasto stać będzie w nadchodzących latach przed nowymi wyzwaniami i szansami w obszarze infrastruktury edukacyjnej. Z tego powodu Miasto Guben zleciło wykonanie ekspertyzy pod tytułem „Badania dalszego rozwoju infrastruktury edukacyjnej i obiektów sportowych w miejskich, poddawanych przebudowie obszarach Miasta Guben ze szególnym uwzględnieniem

Formularz zgłoszenia dziecka do procedury przyjęcia do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Bürgermeister Fred Mahro zu Besuch in der Kita "Brummkreisel". | Stadt Guben

Burmistrz Fred Mahro odwiedza placówkę dziennej opieki nad dziećmi "Brummkreisel".

Dzienna opieka na dziećmi zapewnia możliwość połączenia życia zawodowego z rodzinnym i służy dobremu samopoczuciu oraz rozwojowi dzieci. W placówkach tych dzieci w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej wzgl. do końca szkoły podstawowej otrzymują opiekę.

Osoba/-y do kontaktu ws. dziennej opieki nad dziećmi

Świetlice Organ

Corona-Schröter-Grundschule | Stadt Guben