Społeczny

Titelblatt Seniorenwegweiser | Mediaprint Infoverlag GmbH

Druga edycja przewodnika dla seniorów oferuje Państwu przegląd różnorodnych ofert dostępnych w naszym mieście. Edycja ta jest kompaktowym przewodnikiem w kwestiach związanych z doradztwem, mieszkaniem, opieką a także wszelkimi obszarami, które wraz z postępującym wiekiem i w przypadku niepełnosprawności coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Broszura ta ma za zadanie zainspirować i zachęcić Państwa do kontaktu z właściwymi ośrodkami i instytucjami

Das Naëmi-Wilke-Stift in Guben. | Naëmi-Wilke-Stift, WBN-OSN

Na stan zdrowia społeczeństwa istotne znaczenie mają warunki życia oraz własne nawyki zdrowotne. W tym celu rząd federalny inicjuje od kilku lat obszerną sprawozdawczość zdrowotną, którą na jego zlecenie realizuje i publikuje Instytut im. Roberta Kocha.

Zmiany demograficzne oraz niebezpieczeństwo deficytu wykwalifikowanych pracowników są ogólnospołecznym wyzwaniem. Wskutek regionalnych uwarunkowań, zwłaszcza w obszarach wiejskich i regionach

Ballonfest im Wohnpark Obersprucke | Stadt Guben

Miasto Guben jest od 2009 r. objęte programem wspierania urbanistyki „Soziale Stadt”. Od tego czasu uruchomiono różne projekty społeczne oraz zrealizowano podzielone na małe części działania inwestycyjne. Społeczne wspólne życie mieszkańców jest wspierane przez liczne działania społeczno-kulturalne. Plan realizacyjny na lata 2018-2020 zakłada dalszą kontynuację zarządzania dzielnicą celem dalszego podnoszenia kompetencji i wspierania społecznego

Symbolbild Herz | pixabay.com

Mająca swoją siedzibę w Guben Fundacja im. Christiana i Alexandra angażująca się w rozwój młodzieży została założona 15 grudnia 2000 r. przez Hansa-Volkera Ruppel jako fundacja pożytku publicznego. Z uwagi na swoją działalność dla firmy Trevira Hans-Volker Ruppel miał w latach 90-tych XX wieku szczególny stosunek do Guben i chciał poprzez fundację wspierać pracę z dziecmi i młodzieżą w naszym położonym nad Nysą Łużycką mieście. Koncesję na swoją

Ośrodek dla Kobiet w Guben został otworzony 1 czerwca 1992 r. przez stowarzyszenie FrauenCentrum Guben e.V. Utworzono go jako schronisko dla zagrożonych przemocą domową kobiet i dzieci. Od 2008 r. ośrodek jest finansowany przez Oddział Okręgowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża Dolne Łużyce stow. zarej. (DRK-Kreisverband Niederlausitz e.V.).

Przemoc domowa może mieć zarówno charakter fizyczny (uderzenia ręką lub nogą), psychiczny (groźby,