Rejestracja działalności gospodarczej

Osoby rozpoczynające na własny rachunek stacjonarną działalność gospodarczą, otwierające filię działalności gospodarczej lub niesamodzielną ekspozyturę muszą jednocześnie zgłosić ten fakt właściwemu dla danego miejsca urzędowi. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają osoby fizyczne i prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowane spółdzielnie lub stowarzyszenia).

Wymagane dokumenty

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) w przypadku osobistego dokonania zgłoszenia, pisemne pełnomocnictwo w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika
  • W przypadku osób prawnych poświadczony wyciąg z rejestru (np. rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub stowarzyszeń)
  • Odpis poświadczonej notarialnie umowy założycielskiej oraz pełnomocnictwa założycieli do zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej przed wpisaniem przedsiębiorstwa do rejestru handlowego w przypadku np. „spółki z o.o. w organizacji” wypełniony i podpisany formularz rejestracji działalności gospodarczej (przy osobistym stawiennictwie osoby prowadzącej działalność gosp. zazwyczaj niewymagane, gdyż dane są natychmiast rejestrowane komputerowo)

Warunki
W przypadku osobistego dokonania zgłoszenia tożsamość osoby zgłaszającej jest weryfikowana na podstawie dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika może być wymagane przedłożenie jego pełnomocnictwa.

Terminy
Przyjęcie pozbawionych błędów zgłoszeń urząd poświadcza w przeciągu trzech dni. W przypadku osobistego stawiennictwa zgłoszenie działalności gospodarczej z reguły rozpatrywane jest natychmiast przy użyciu systemu komputerowego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia wydłuża się w przypadku niepełnych danych lub braku ewentualnie wymaganego wyciągu z rejestru handlowego lub ewentualnie wymaganych pełnomocnictw.

Opłaty
Opłata administracyjna wynosi

  • 26,00 € w przypadku osób fizycznych
  • 31,00 € w przypadku osób prawnych/przedstawiciela ustawowego
  • 13,00 € w przypadku każdego kolejnego przedstawiciela ustawowego

Podstawy prawne
W kwestii dokonania zgłoszenia § 14 ust. 1 zd. 1 Ustawy o działalności gospodarczej (GewO)
W kwestii poświadczenia przyjęcia zgłoszenia § 15 ust. 1 GewO