Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Przyjęcie wyrejestrowania działalności gospodarczej i poświadczenie zgłoszenia. Zakończenie wykonywanej na własny rachunek stacjonarnej działalności gospodarczej, zakończenie działalności filii lub niesamodzielnej ekspozytury należy jednocześnie zgłosić właściwemu dla danego miejsca urzędowi. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają osoby fizyczne i prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowane spółdzielnie lub stowarzyszenia).

Wymagane dokumenty

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) w przypadku osobistego dokonania zgłoszenia
  • Pisemne pełnomocnictwo w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika
  • W przypadku osób prawnych poświadczony odpis aktualnego wyciągu z rejestru (np. rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub stowarzyszeń)
  • Pełnomocnictwo założycieli do wyrejestrowania zakładu

Warunki

W przypadku osobistego dokonania zgłoszenia tożsamość osoby zgłaszającej jest weryfikowana na podstawie dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika może być wymagane przedłożenie jego pełnomocnictwa.

Podstawy prawne

- W kwestii dokonania zgłoszenia §14 ust. 1 zd. 2 pkt. 3 ustawy o działalności gospodarczej (GewO)
- W kwestii poświadczenia przyjęcia zgłoszenia § 15 ust. 1 GewO

Opłaty

Rozpatrzenie jest bezpłatne.

Terminy

Przyjęcie pozbawionych błędów zgłoszeń urząd poświadcza w przeciągu trzech dni. W przypadku osobistego stawiennictwa zgłoszenie z reguły rozpatrywane jest natychmiast przy użyciu systemu komputerowego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia wydłuża się w przypadku niepełnych danych lub braku ewentualnie wymaganego wyciągu z rejestru handlowego lub ewentualnie wymaganych pełnomocnictw.