Broker finansowy

Kto w zakresie wyjątku § 2 ust. 6 zd. 1 nr 8 Ustawy o instutycjach i transakcjach kredytowych w sposób zarobkowy w obszarze

 1. udziałów lub akcji w krajowych otwartych funduszach inwestycyjnych, otwartych unijnych funduszach inwestycyjnych lub zagranicznych otwartych funduszach inwestycyjnych, które mogą być sprzedawane na podstawie Ustawy o inwestycjach kapitałowych (Kapitalanlagegesetzbuch),
 2. udziałów lub akcji w krajowych zamkniętych funduszach inwestycyjnych, zamkniętych unijnych funduszach inwestycyjnych lub zagranicznych zamkniętych funduszach inestycyjnych, które mogą być sprzedawane na podstawie Ustawy o inwestycjach kapitałowych,
 3. lokat kapitałowych w rozumieniu § 1 ust. 2 Ustawy o lokatach kapitałowych

zamierza świadczyć usługi doradztwa innwestycyjnego w rozumieniu § 1 ust. 1a nr 1a Ustawy o instutycjach i transakcjach kredytowych lub pośredniczyć w zawieraniu umów zakupu tego rodzaju lokat finansowych (broker finansowy), jest zobowiązany posiadać zezwolenie właściwego urzędu.

 • Świadectwo niekaralności do przedłożenia w urzędzie (§ 30 ust. 5 BZRG)
 • Wyciąg z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (§ 150 ust. 5 GewO)
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
 • Zaświadczenie gminnego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach na rzecz gminy
 • Wyciąg z prowadzonej przez sąd egzekucyjny listy dłużników (§ 882b kpc)
 • Informacja z sądu upadłościowego o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe
 • Zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie o posiadanej wiedzy fachowej
 • W przypadku osób prawnych: wyciąg z rejestru handlowego

Wymogi osobowe w zakresie uzyskania zezwolenia:

 • wiarygodność (§ 34f ust. 2 nr 1 Ustawy o działalności gospodarczej GewO),
 • brak zadłużenia (§ 34f ust. 2 nr 2 GewO)
 • zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu (§ 34f ust. 2 nr 3 GewO),
 • wymóg posiadania wiedzy fachowej (§ 34f ust. 2 nr 4 GewO) musi być spełniony przez wioskodawcę wzgl. jego przedstawicieli ustawowych.

Rozporządzenie o doradztwie finansowym

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie § 34f ust. 1 Ustawy o działalności gospodarczej (GewO) są zobowiązani niezwłocznie po rozpoczęciu swojej działalności za pośrednictwem wydającego zezwolenie organu stosownie do zakresu zezwolenia dokonać wpisu swojej działalności do rejestru zgodnie z § 11a ust. 1 GewO; również o zmianach danych zapisanych w rejestrze należy niezwłocznie powiadamiać organ rejestrujący.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalnośc na podstawie § 34f ust. 1 GewO muszą niezwłocznie po rozpoczęciu swojej działalności zgłosić i zarejestrować w organie rejestrującym osoby bezpośrednio wykonujące doradztwo i pośrednictwo w rozumieniu § 34f ust. 4 GewO. O zmianach danych zapisanych w rejestrze należy niezwłocznie powiadamiać organ rejestrujący.

Wymagane dokumenty

 • Zezwolenie na podstawie § 34f GewO Warunki
 • Występowanie zezwolenia na podstawie § 34f GewO Podstawy prawne § 34f GewO
 • Rozporządzenie o doradztwie finansowym

Terminy

Wnioski o wpis do rejestru brokerów są z reguły rozpatrywane w przeciągu jednego dnia roboczego.