Sprawy dotyczące prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Przedłużenie ważności prawa jazdy kategorii C1,C,C1E, CE,D1,D,D1E i DE

Zamiana prawa jazdy na dokument w formacie karty kredytowej

Wymiana prawa jazdy w formacie karty kredytowej po zmianie nazwiska lub uszkodzeniu

Przepisanie służbowego prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy dla 17-latków uprawniające do prowadzenia pojazdu mechanicznego

Wydanie nowego prawa jazdy

Wydanie wzgl. przedłużenie ważności prawa jazdy uprawniającego do przewożenia pasażerów

Wpisanie do dokumentu nabytych kwalifikacji jako kierowca zawodowy (95)

Wpisanie kodu – B 96

Karta kierowcy