Informacja z ewidencji ludności zgodnie z § 44 Fed. ustawy o ewidencji ludności (BMG)