Jak wygląda w Guben edukacja przyszłości?

Grundschüler | pixabay.com

Wskutek dalszych zmian demograficznych a także silniejszych powiązań między Guben a Gubinem nasze miasto stać będzie w nadchodzących latach przed nowymi wyzwaniami i szansami w obszarze infrastruktury edukacyjnej. Z tego powodu Miasto Guben zleciło wykonanie ekspertyzy pod tytułem „Badania dalszego rozwoju infrastruktury edukacyjnej i obiektów sportowych w miejskich, poddawanych przebudowie obszarach Miasta Guben ze szególnym uwzględnieniem lokalizacji Schulstraße/ Alte Poststraße celem wybudowania campusu edukacyjnego Stare Miasto Wschód”. Wyniki ekspertyzy zostały zaprezentowane na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych, Edukacji, Młodzieży i Kultury. Mając na uwadze znaczenie terenów podmiejskich wokół Guben ustalono w ekspertyzie potrzeby i zbadano potencjały w celu dalszego, uwzględniającego potrzeby rozwoju infrastruktury w obszarze żłobków, przedszkoli i szkół. Uwzględniono przy tym również wymogi dostosowania obiektów sportowych i ich integracji z infrastrukturą społeczną miasta. Przyszła infrastruktura społeczna ma za zadanie przyczynić się do oferowania mieszkańcom Guben perspektyw i podniesienia atrakcyjności miasta w oczach osób chętnych do powrotu do swojego wcześniejszego miasta a także w oczach osób chcących się do Guben przeprowadzić.

Główna cześć ekspertyzy dotyczy zbadania lokalizacji położonej we wschodniej części starego miasta w obszarze Schulstraße/ Alte Poststraße pod kątem realizacji campusa pod placówki opiekuńczo-edukacyjne (campus edukacyjny). Zorganizowana rozbudowa infrastruktury społecznej w tym obszarze może w sposób decydujący przyczynić się do przebudowy miasta, jeszcze bardziej wzmocnić centrum oraz nadać nowe impulsy dla dalszego pogłębiania więzi z partnerskim Gubinem. Centralną kwestią jest przy tym, w jakim zakresie i przy wykorzystaniu jakich ofert ma się odbywać rozbudowa tej lokalizacji. Uwzględniono przy tym również skutki dla rozwoju innych znajdujących się w mieście żłobków, przedszkoli i szkół w kontekście celów związanych z przebudową miasta. Na podstawie ekspertyzy oraz przy pomocy wypracowanych w niej opcji i wariantów odbędzie się w nadchodzących tygodniach proces dyskusji z podmiotami z obszaru szkół i placówek dziennej opieki nad dziećmi, radnymi a także przedstawicielami Urzędu Miasta. W jego wyniku powstać ma wiążący plan dotyczący tego, jak ma w Guben wyglądać edukacja przyszłości.

Departament IV - Szkolnictwo / Młodzież / Sport / Sprawy Społeczne / Kultura