Dzienna opieka nad dziećmi

Burmistrz Fred Mahro odwiedza placówkę dziennej opieki nad dziećmi "Brummkreisel".

Dzienna opieka na dziećmi zapewnia możliwość połączenia życia zawodowego z rodzinnym i służy dobremu samopoczuciu oraz rozwojowi dzieci. W placówkach tych dzieci w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej wzgl. do końca szkoły podstawowej otrzymują opiekę.

Osoba/-y do kontaktu ws. dziennej opieki nad dziećmi

Świetlice Organ prowadzący

Wiek dzieci mogących otrzymać opiekę

Adres

Kontakt

Grupa-Rodzice-Dzieci

Możliwość kształcenia zawodowego